top of page

Automatická kresba diagnostická Metodou JIH®

colour-pencils-1515060_1920.jpg

Osvojte si jedinečnou techniku, která vám pomůže narovnat celý váš život

Automatická kresba diagnostická je autorským projektem Jarky Matuškové, autorky jedinečné Metody JIH® a v plné síle se opírá o principy emočního cítění a vnímání této metody. Je to velmi jednoduchá, ale účinná technika, díky které dochází k rychlé úlevě a narovnání všech oblastí vašeho života do velké hloubky. 

 

Jejím základem je použití barev, které sebou nesou různé emoce a energii a pomocí vnímání vlastních pocitů a postojů  dokáže odhalit a rozklíčit různá nepohodlí a příčiny, proč se vám v dané oblasti života nedaří. Je vodítkem k pochopení a odstranění různých starých vzorců chování a vede k následnému vědomému nastavení vašeho života do prosperity, radosti a hojnosti.

Jak automatická kresba funguje

DSC_3437.JPG

Automatická kresba diagnostická využívá k rozkličování celkem 7 barev

5 základních - červená, oranžová, žlutá, modrá, zelená - přičemž každá z nich je nositelem dané energie a vyjadřuje své emoce, které má v sobě nastavené.

2 zbývající - černá a hnědá - jsou rozkličující barvy, které ukazují dané nepohodlí a obnovují prosperitu.

Její principy se v plné míře opírají o Metodu JIH® a emoční naciťování. Pro lepší srozumitelnost a vaše pochopení je doplněna o soubor základních otázek, na které odpovídáte ANO - NE a vaše tělo je ukazatelem na jejich odpovědi. Součástí jsou i skripta s informacemi k jednotlivým barvám. Nemusíte se tedy bát, že s kresbou nebudete umět pracovat. Je to velmi snadné a já vás celým procesem pro osvojení provedu. Velmi rychle si uvědomíte, že si sami a rychle dokážete pomoci k úlevě v jakékoli oblasti.

Jak vám může automatická kresba pomoci

  • velice jemným a srozumitelným způsobem vás navede do vnímání vlastního těla a vnitřních pocitů

  • povede vás vaše intuice

  • naladíte se na jednotilivé barvy a jejich emoce

  • zjistíte, že si můžete pomoci v jakékoli oblasti svého života (řešení zdravotních problémů, vaši finanční situaci, narovnání partnerských, rodinných vztahů, dokonce můžete pomoci vašim mazlíčkům, kresbou můžete pomoci i někomu blízkému, když se připravujete na nějakou životní událost - svatba, zkouška..., v energiích si vyčistíte svůj dům, pracovní prostor atd.

  • můžete touto technikou dokonce pomoci i někomu blízkému

  • zvědomí vám vaše postoje a myšlení a dovede vás k řešení problémů, které se do té doby zdály neřešitelné

  • jejím cílem je dosáhnout úlevy a pochopení problému, který řešíte

Jak automatická kresba probíhá

Automatická kresba probíhá ve 3 krocích

  • 1. přijetí barev a emocí, které jsou do nich vložené

  • 2. nakreslení daného problému a situace, kterou řešíte (pastelky vás navedou na uvědomění, pochopení a vyčištění problému)

  • 3. vykreslení obrázku, kde po rozpuštění všech bloků energie volně proudí všemi směry

Automatická kresba diagnostická je určena každému, kdo je připravený ponořit se do hledání příčin svého nepohodlí a kdo je ochotný na sobě vědomě pracovat a být otevřený změnám, které sám bude provádět.

Touto technikou vás osobně provedu a k dispozici jsou i skripta a otázky Metody JIH®.

bottom of page